ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Marmara Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Rektör Prof. Dr. M. Emin ARAT

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi

Doç. Dr. Ali Demir SEZER

adsezer@yahoo.com.tr

Sınai Mülkiyet Politika Belgesi
Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Ofisi (MİTTO)

http://mitto.marmara.edu.tr/

Erkan İŞGÖREN

mitto@marmara.edu.tr 

(216) 414 05 45 / 1535

Vedat GÜÇLER

vedat.gucler@marmara.edu.tr 

(216) 414 05 45 / 1483-1535

Mustafa TÜYSÜZ

mustafa.tuysuz@marmara.edu.tr 

(216) 414 05 45 / 1098

Yrd. Doç. Dr. Erkan İşgören

mitto@marmara.edu.tr

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu

Mustafa TÜYSÜZ

mustafa.tuysuz@marmara.edu.tr

0216 414 05 45 / 1098

Vedat GÜÇLER

vedat.gucler@marmara.edu.tr

0216 414 05 45 / 1483

Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

48-  a) Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) aldıysa

a.1) Uluslar arası 50

a.2) Ulusal   25

b) Patent ve know-how (adayın adı ile anılan formül, şema, resim, tablo dâhil) başvurduysa

b.1) Uluslar arası 25

b.2) Ulusal 2

Dersler
Detaylı bilgi için PDF’sini burdan indirebilirsiniz
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku 
 • Tekstilde Moda Marka I
 • Tekstilde Moda Marka II
 • Yapıt Hakları
 • Fikri Mülkiyet Haklarının Ekonomi Politiği (The Political Economy of Intellectual Property Rights)
 • Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları (Science, Technology and Industrial Policies)
 • AB'de Yenilik ve Girişimcilik (Innovation and Entrepreneurship in the European Union)
 • Uluslararası Pazarlama ve Yenilikler (International Marketing and Innovations)
 • Yenilik İktisadı (The Economics of innovation)
 • Bilgi Ekonomisi (Knowledge Economy)
 • Global İşletmelerde Yenilik Yönetimi (Innovation Management in Global Business)
 • Yenilikte Sektörel Deneyimler(Sectoral Experiences in Innovation)
 • Yenilik ve Uluslararası Rekabet Gücü (Innovation and International Competitiveness)
 • Yenilik Yönetimi ve Veri Analizi 
 • ( Innovation Management Data Analysis)
 • Ar-Ge Projeleri ve Yenilik Sürecinin Finansmanı (Financing of R & D Projects and Innovation Process)
 • Marka Yönetimi
 • Tasarım Hukuku
 • AB'de Patent ve Marka Hukuku