ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Akdeniz Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi

Prof. Dr. N. Ayşe Odman BOZTOSUN

aboztosun@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Selçuk HELHEL

selcukhelhel@akdeniz.edu.tr

Sınai Mülkiyet Politika Belgesi
Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

Doç. Dr. Olgun KİTAPCI

akismerttm@akdeniz.edu.tr

(242) 310 18 79

Uzman M. Cem SAKARYA

cemsakarya@akdeniz.edu.tr

(242) 310 66 44

Feride ÖZDEMİR

ferideyeniay@akdeniz.edu.tr 

(242) 227 44 00-01 / 1397

Hatice ÇELTİKCİ

haticeceltikci@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1392

Mesude TUNCER KEŞCİ

mesudekesci@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1392

Merve Bilgen ÇIKDIN

mervebilgen@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1393

İsmail Veli SEZGİN

ivsezgin@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1366

Melih KOÇYİĞİT 

melihkocyigit@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1365

Nesrin ÇELİK

nesrincelik@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1366

 

 

Doç. Dr. Olgun KİTAPCI

okitapci@akdeniz.edu.tr

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu

Feride YENİAY

ferideyeniay@akdeniz.edu.tr 

(242) 227 44 00-01 / 1397

 

Merve Bilgen ÇIKDIN

mervebilgen@akdeniz.edu.tr

(242) 227 44 00-01 / 1393

 

 

 

 

Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

3.4.

 

a. Uluslararası patentler 1

75

b. Ulusal patentler 1

50

c. Faydalı model, Çeşit tescilleri  1

30

 

1  Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre saptanır. Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. isimle aynı şekilde değerlendirilir.

 

Eserdeki Yazar Sayısı

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)

 

1. isim %

2. isim %

3. isim

%

4. isim

%

5. isim %

6. isim

%

7. isim

%

8. isim

%

9. isim

%

10. isim

%

11. isim

%

12. isim

%

13. isim

%

14. isim

%

1 isimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 isimli

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 isimli

90

80

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 isimli

85

75

65

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 isimli

80

70

60

50

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 isimli

75

65

55

45

35

25

 

 

 

 

 

 

 

 

7 isimli

70

60

50

40

30

25

25

 

 

 

 

 

 

 

8 isimli

65

55

45

35

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

9 isimli

60

50

40

30

25

25

25

25

25

 

 

 

 

 

10 isimli

55

45

35

25

25

25

25

25

25

25

 

 

 

 

11 isimli

50

40

30

25

25

25

25

25

25

25

25

 

 

 

12 isimli

45

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

 

13 isimli

40

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

14 isimli

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

15 ve üzeri

On dört isimli ile aynı şekilde

 

 

Dersler
Detaylı bilgi için PDF’sini burdan indirebilirsiniz
  • Fikri ve Sınai Haklar
  • Dünya Ticaret Örgütü ve Çevre