ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Uludağ Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Prof. Dr. Yusuf ULCAY

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Hakan AYDIN

hakanay@uludag.edu.tr

Sınai Mülkiyet Politika Belgesi
Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

Uludağ Üniversitesi TTO

www.uludagtto.com

Fatih YALINBAŞ

fatih@uludagtto.com

(224) 280 85 69

Ömer ŞENDOĞAN

omer@uludagtto.com

(224) 280 85 70

Gülden TEKMEN

gulden@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 115

Esra KUL

esra@uludagtto.com

(224) 280 85 70

Ceyda UĞUREL

ceyda@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 122

Ayşegül AKPINAR

aysegul@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 123

Nur Yağcı ALAN

nur@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 117

Erkin BİLALOĞLU

erkin@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 113

Emre Kürşad DİLEK

kursad@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 118

Selim ERKEK

selim@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 116

Nihal SAĞLAM

nihal@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 124

Şenay VATANSEVER

senay@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 121

Sabri ATLAS

sabri@uludagtto.com

(224) 280 85 70 / 114

 

Fatih Yalınbaş

fatih@uludagtto.com

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu

Nur YAĞCI ALAN

nur@uludagtto.com 

0224 280 85 70 /117

 

 

Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

B1          PATENTLER, ÖDÜLLER ve ŞİRKET KURMA

B1.1      Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemesiz olarak kabul edilen patent  150

B1.2      TPE, European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) tarafından incelemeli olarak kabul edilen patent 250

B1.3      Lisans anlaşmasıyla kullanım hakkı sanayiye devredilen patent (Devredilen patentin ekonomik bir değeri olmalı ve bu değer, bir lisans anlaşmasıyla belgelenmelidir. Devir işlemlerine ilişkin tüm dokümanların, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından kontrol edilerek lisans anlaşması kapsamında değerlendirilmesi durumunda puan alınır. Öğretim elemanlarının kendi şirketlerine devrettikleri patentler puanlama dışındadır.)  500

B1.4      TPE tarafından kabul edilen faydalı model  100

B1.5      TPE tarafından kabul edilen endüstriyel tasarım ve prototip   80

B1.6      Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi‟nde şirket kurma (Şirketin en az üç yıl aktif olarak çalışması koşuluyla, çok ortaklı şirketlerde puan, ortak sayısına bölünür.) 150

Dersler
Detaylı bilgi için PDF’sini burdan indirebilirsiniz
  • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
  • Ar-Ge Yönetimi
  • Mühendislik Yönetiminde Yasal Konular