ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Ankara Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Prof.Dr. Erkan İBİŞ

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Selin Özden MERHACI

slozden@yahoo.com

 

Sınai Mülkiyet Politika Belgesi Sınai Mülkiyet Politika Belgesini indir.
Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

ANKARATTO

TTO Yöneticisi

Atila YÜCEL

info@ankaratto.com
tto@ankutek.com
tto@ankara.edu.tr
atila.yucel@ankara.edu.tr
ayucel@ankaratto.com
yucelatila@yahoo.com

Koordinasyon

Mahmut BAYRAK

mahmutbayrak@ankaratto.com

Modül Sorumluluları

Anıl SELAM (Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri, Üniversite – Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

selam@ankaratto.com

 

Feridun Portakal (Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri, Üniversite – Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

feridunportakal@ankaratto.com

 

Nihan ERTÜZÜN (Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri)

nihanertuzun@ankaratto.com

 

Volkan KULUHAN (Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri)

volkankuluhan@ankaratto.com

Yusuf Osman DONAR (Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetleri)

yodonar@ankaratto.com

 

Modül Danışmanları

Prof. Dr. Ali Sınağ

Prof. Dr. Barış Sareyyüpoğlu

Prof. Dr. Cem ÖZKAN

Prof. Dr. Emin Candansayar

Doç. Dr. Murat EFE

Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI

 

(312) 213 18 30
(312) 485 37 18-19

 

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu

Nihan Ertüzün GÖKCAN

nihanertuzun@ankaratto.com

(312) 485 39 18                                

 

Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

  E) DİĞER AKADEMİK DEĞERLER

2.  Patentler

   - Uluslararası  ………… 60

   - Ulusal …..……...……..40    

3.  Faydalı model……...…15

Dersler
Detaylı bilgi için PDF’sini burdan indirebilirsiniz
 • İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
 • Fikri Haklar ve Patent
 • Fikri Haklar
 • Marka Hukuku
 • Fikri Haklar, İnternet ve Yeni Teknolojiler
 • Teknoloji, Yenileşim ve İşletme Yönetimi
 • Fikri Haklar Yönetimi ve Uygulaması
 • Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Pazar Stratejisi
 • Coğrafi İşaretlerin Korunması
 • Ekonomik Kalkınma, Teknoloji ve Yapısal Değişiklik
 • Sosyal Bilimlere Giriş ve Karar Analizi Teknikleri
 • İşletme Yönetimine Giriş
 • Patent Lisansı Sözleşmesi
 • Marka Hukuku