ÜNİVERSİTELER

FİLTRELE
Görüntülenmek İstenenler (max. 3 adet)
university

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

Rektör

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

Üniversite Projesi
Üniversite Temsilcisi
-
Sınai Mülkiyet Politika Belgesi
Teknoloji Transfer Ofisi ve sorumlusu

-

Bilgi Doküman Birimi Sorumlusu
Sınai Mülkiyetle ilgili Akademik Yükseltme Kriterleri

10. PATENTLER

10.1. Alanında yurt dışı  150

10.2. Alanında yurt içi  80

NOTLAR

Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde, kesin yayın kabul belgesi yeterlidir.

Patent başvurusu yapmış bir öğretim elemanının başvurudan itibaren patentin tesciline kadar kazanabileceği toplam puan katsayısı p ve patent başvuru sahip sayısı n ise, belge tescil işlemi süresince puanların oranı aşağıdaki gibidir;

Başvuru = 0,1 p/n

Yayın = 0,2 p/n

Araştırma Raporu = 0,3 p/n

İnceleme Raporu = 0,3 p/n

Belge = 0,1 p/n

Dersler